Lịch tiêm phòng vaccin uốn ván cho phụ nữ

Lịch tiêm chủng vaccin uốn ván cho phụ nữ

 

Mũi 1:

Càng sớm càng tốt khi có thai lần đầu hoặc nữ 15 -35 tuổi ở vùng có nguy cơ mắc uốn ván sơ sinh cao

Mũi 2:

Ít nhất 4 tuần sau mũi 1

Mũi 3:

Ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau

Mũi 4:

Ít nhất 1 năm sau mũi 3 hoặc trong thưòi kỳ có thai lần sau

Mũi 5:

Ít nhất 1 năm sau mũi 4 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau

Theo chương trình tiêm chủng mở rộng

Chơi Cùng Bé - Website chăm sóc baby và gia đình trẻ

Tin mới nhất