Lịch tiêm phòng trẻ em dưới 10 tuổi (theo chương trình tiêm chủng mở rộng)

a

Lịch tiêm phòng cho trẻ em dưới 1 tuổi

(Bảng lịch tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi)

Tên vắc xin

Số lần tiêm/uống

Phạm vi áp dụng

Tháng tuổi

<1

2

3

4

...

9

Vắc xin phòng lao (BCG)

1

Toàn quốc

Vắc xin phòng bại liệt (OPV)

3

Toàn quốc

Vắc xin phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT)

3

Toàn quốc

a

Vắc xin sởi

1

Toàn quốc

Vắc xin viêm gan B

3

Toàn quốc

Lịch tiêm phòng cho trẻ em từ 01 đến 10 tuổi

(Bảng lịch tiêm chủng cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi)

Tên

vắc xin

Số lần tiêm/uống

Phạm vi áp dụng

Đối tượng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Vắc xin viêm não Nhật Bản

3

Vùng trọng điểm

Từ 1-5 tuổi

 

(Sau mũi 1: từ 1-2 tuần)

(Sau mũi 1: 1 năm)

Vắc xin tả

2

Vùng trọng điểm

Từ 1-5 tuổi

(Sau mũi 1: từ 1-2 tuần)

Vắc xin thương hàn

1

Vùng trọng điểm

Từ 1-10 tuổi

Theo chương trình tiêm chủng mở rộng

a

Cộng đồng gia đình trẻ

Xây dựng môi trường sống lý tưởng, phát huy khả năng thông min vượt trội ở trẻ.

Hình thành thói quen tư duy và hành động thành công cho trẻ từ nhỏ.