Lịch tiêm phòng trẻ em dưới 10 tuổi (theo chương trình tiêm chủng mở rộng)

Lịch tiêm phòng cho trẻ em dưới 1 tuổi

(Bảng lịch tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi)

Tên vắc xin

Số lần tiêm/uống

Phạm vi áp dụng

Tháng tuổi

<1

2

3

4

...

9

Vắc xin phòng lao (BCG)

1

Toàn quốc

Vắc xin phòng bại liệt (OPV)

3

Toàn quốc

Vắc xin phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT)

3

Toàn quốc

Vắc xin sởi

1

Toàn quốc

Vắc xin viêm gan B

3

Toàn quốc

Lịch tiêm phòng cho trẻ em từ 01 đến 10 tuổi

(Bảng lịch tiêm chủng cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi)

Tên

vắc xin

Số lần tiêm/uống

Phạm vi áp dụng

Đối tượng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Vắc xin viêm não Nhật Bản

3

Vùng trọng điểm

Từ 1-5 tuổi

 

(Sau mũi 1: từ 1-2 tuần)

(Sau mũi 1: 1 năm)

Vắc xin tả

2

Vùng trọng điểm

Từ 1-5 tuổi

(Sau mũi 1: từ 1-2 tuần)

Vắc xin thương hàn

1

Vùng trọng điểm

Từ 1-10 tuổi

Theo chương trình tiêm chủng mở rộng

Chơi Cùng Bé - Website chăm sóc baby và gia đình trẻ

Tin mới nhất

Cộng đồng gia đình trẻ

Xây dựng môi trường sống lý tưởng, phát huy khả năng thông min vượt trội ở trẻ.

Hình thành thói quen tư duy và hành động thành công cho trẻ từ nhỏ.