ABC Song

A - B - C - D - E - F - G
H - I - J - K - L - M - N - O - P
Q - R - S - T - U and V,
W - X - Y and Z
Now I know my ABC, tell me what you think of me
 

Thư viện giải trí: 

Bài bình luận (1)

Anonymous (chưa được kiểm chứng)- Nov 05, 2008 11:04 AM Reply

 

Tin mới nhất